Tredje Templet, Dagliga Offret och Antikrist!

Jag kan inte se att svensk media skrivit något om vad som hänt i Jerusalem denna vecka. Jag känner mig därmed nödgad att skriva ett inlägg. Jag ber att det under tidspress skall bli så rätt som möjligt. Pröva allt med Bibeln.

För sjuttio år sedan uppfylldes profitia när Israel blev en stat igen.

För ungefär 29 år sedan bildades ”The Temple Institute” vars huvudmål är att bygga det tredje Templet. Templet skall vara för alla folk och man förväntar sig att Messias skall komma i samband med det. Man hoppas även kunna ersätta FN och införa Noahide lagar globalt. Ett begynnande Sanhedrin driver på allt detta i bakgrunden. Nedan en video från 2015 med planer för Templet.

I Israel har man under början av december 2018 firat Hanukkah, en judisk högtid där man firar helgandet av altaret för det Andra Templet. Hannukah kallas även Ljusets högtid. Efter sista dagen av Hanukkah offentliggjordes altaret för det Tredje Templet. Man hade även en offerceremoni där altaret helgades. Arrangörerna hoppades att man skulle kunna göra hela ritualen, inklusive slakt av lamm på plats, men det stoppades av de styrande i Jerusalem. Man fick inte heller tillstånd att göra ceremonin på Tempelberget. Enligt Judisk ”lag” krävs att man offrar på rätt plats på Tempelberget för att det skall vara ett giltligt offer. Det blev därför ”enbart” en träningsceremoni. Arrangörerna har sagt att de är beredda att göra hela ceremonin på rätt plats så fort man får tillstånd av de styrande. Allt finns för att kunna göra det. Man har även sedan Augusti i år en ”Red Heifer”.

altare tredje templet

När som helst kan alltså det dagliga offret återupptas på rätt plats på Tempelberget. Något som inte hänt på ungefär 2000 år.

Nu när USA och flera andra länder flyttar sina ambassader till Jerusalem har Israel ett större stöd än nånsin. Med stöd av bland annat Donald Trump finns helt nya möjligheter. Det är inte otänkbart att mordet på Khashoggi(där troligen kronprinsen Mohammed bin Salman är ansvarig) gett USA de ”verktyg” man behöver för att genomföra sin fredsplan för Mellanöstern…

I Matteus 24 kan vi läsa att lärjungarna frågade Jesus vad som skall ske innan Hans återkomst. Jesus radar upp en mängd saker som redan skett eller sker dagligen men det jag tänker ta fäste på är det som står i vers 15, något som bara sker en gång. Matteus 24:15:

När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det

Det Jesus syftar på med ”förödelsens styggelse” kan vi läsa mer om i Daniel säger Jesus.

förödelsens styggelse

I Daniel är det tydligt vilken typ av företeelse som Jesus syftar på. Ett vanhelgande av den heliga platsen där Templet har stått eller kommer stå. Det finns de som anser att någon av verserna i Daniel 11 syftar på händelser innan Jesus födelse. Nog kan det vara så men Jesus syftar i sitt svar helt klart på framtiden, tiden innan hans återkomst. Läs gärna hela Daniel för att få sammanhanget rätt. De specifika verserna hittar du nedan.

Daniel 11:31:

Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse.

Daniel 12:11:

Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall det gå 1 290 dagar.

Daniel 9:27:

Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.

Huruvida ett Tredje Tempel behövs för återuppta offrandet kan man tvista om. Om man läser i Ezra kan man se att det är möjligt att offra på helig plats utan ett Tempel. Ezra 3:6:

6 Den första dagen i sjunde månaden började de offra brännoffer åt Herren, innan grunden till Herrens tempel ännu var lagd.

Å andra sidan verkar ju 2 Tessalonikerbrevet 2:3-8 antyda att det kommer finnas ett Tempel där vanhelgandet kommer ske:

3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under

I stycket ovan kan vi förstå att vanhelgandet kommer ske av en människa, där står det tydligt om ”han” eller ”honom”.

Det flesta är överrens om att denna person är Antikrist. Personligen tror jag att det är en väloljad världsledare utan ”verklig” respekt för Gud som för en tid får makt att förleda mänskligheten  med hjälp av en falsk profet som får de flesta att tro att han är Messias. Enbart de som håller sig nära Jesus kommer förstå detta. Många ”Kristna” kommer förledas och dela judarnas tro om Messias som en världsledare, inte som Gud själv, Emmanuel. Uppenbarelseboken 13:5-10:

5 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. 6 Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. 7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. 8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 9 Den som har öron må höra. 10 Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.

Även om förföljelse av Kristna sker dagligen kommer startskottet för den Stora förföljelsen(Vedermödan) när Antikrist avskaffar det dagliga offret. Håll dig vaken, bli inte lurad! Det här är allvar. Messias har redan kommit. Han är Jesus, han kommer igen, precis så som han sagt, men inte innan den Stora förföljelsen som många lurats till att tro. Läs Jesus egna ord om detta i Matteus 24. Jag stryker under några viktiga partier som man bör tänka på lite extra när det gäller tidpunkten för uppryckandet.

21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. 22 Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

23 Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. 28 Där den döda kroppen är samlas gamarna.

Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Läs hela Matteus 24 för att få en bättre bild av hela förloppet. Blanda inte ihop Vedermödan med Guds vredesdom som kommer efter uppryckandet. Vedermödan är den tid då Satan får makt att förfölja de utvalda. Guds vredesdom sker över Världen efter uppryckandet.

Nedan kan du se en bra video från ceremonin i Jerusalem:

Ryssland varnar för Världskrig

Matt 24:6: ”Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.

Även om det inte med säkerhet går att säga att kriget som nu pågår runt Eufrat är början på det fruktansvärda världskrig som är profeterat i Bibeln så finns det oroväckande mycket som nu talar för det. Se karta från Institute for the Study of War.

Eufrat går som en blå tråd genom hela krigsområdet:

eufrat-karta-2

Följande är saxat från SVT-Text:

Ryssland varnar för världskrig

Tonen hårdnade när utrikesministrarna
från de 17 länderna från den så kalla-
de stödgruppen för Syrien samlades i
München i Tyskland i dag för att blåsa
liv i fredssamtalen.

Om Saudiarabien sänder marktrupper
till Syrien kan ett nytt världskrig
utlösas, sade Rysslands premiärminis-
ter Dimitrij Medvedev. Saudiarabien
meddelade innan att beslutet att sända
trupp mot IS till Syrien står fast.

Frankrikes president Francois Hollande
uppmanade i ett tv-sänt tal före mötet
Ryssland att avbryta militärinsatsen
i Syrien.

Det är inte vem som helst i Ryssland som säger detta utan Dmitry Medvedev, Rysslands premiärminister. Kriget runt Eufrat tycks just nu bara eskalera och har dragit in samtliga av världens supermakter, förutom Kina. Huruvida Kina kommer bli indraget på något sätt återstår att se. Om vi läser i Matteus 24 kan vi se vad vi kan förvänta oss framöver:

Matt 24:7-14:

Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på ‘födslovåndorna’.

Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Vi som tror på Jesus, bekänner och följer Honom kommer alltså bli hatade och förföljda för det. Även om det till viss del redan är så idag kan vi förvänta oss att det hatet växer till. Många Kristna kommer komma på fall när deras tro prövas på riktigt, de som faller kommer förråda och hata andra Kristna för att på något förvridet sätt rättfärdiga sitt eget val. Falska profeter finns det redan gott om men även de tycks bli fler i slutskedet.

MEN, DET VIKTIGASTE ÄR ATT DEN SOM HÅLLER UT INTILL SLUTET SKALL BLI FRÄLST! Glöm inte det när allt sliter i dig för att få dig ur balans och välja fel väg. Det kommer råda en enorm förvirring, olika teologier, tolkningar mm. Det vi har att hålla fast i är Guds Ord, rakt upp och ner, precis så som det står. Gud är god och rättvis. Han skriver vad han menar och vi behöver inte krångla till det. Först när vi inser det faller allt på plats och vi behöver inte bekänna oss till mer eller mindre avancerade teologier av andra eller oss själva.

Låt oss fortsätta i Matteus 24 och se vad som händer när allt detta fullbordas:

När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det – då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

Bibeln lär att Antikrists ande redan finns i världen. Det verkar dock som Antikrist även kommer visa sig som en person i slutet av vår tidsålder. I texten ovan tycks det som Antikrist(en politisk ledare besatt och direkt styrd av satan?) kommer visa sig i Jerusalem, kanske i ett nybyggt tempel? Han kommer troligen att där göra anspråk på att vara den frälsare som man inom olika religioner väntar på. En och samma för alla. Det är lögn och hans välde kommer bli att hemskt kontrollsamhälle där vi som vägrar dyrka/följa honom och hans ideér(såsom märket) kommer bli förföljda. Gud kommer dock förkorta vedermödan för att vi som fortsätter följa Jesus inte skall gå under.

Du kan också vara övertygad om att Guds äkta församlingen kommer växa till under denna tid. Det kommer vara en församling av människor som styrs av Guds Ande. En församling utanför alla mänskliga organisationer, utanför världen men i världen. Mänskliga religiösa organisationer såsom Katolska kyrkan(skökan) och andra stora samfund(skökans döttrar) kommer närma sig varandra, bli mer politiska och med största sannolikhet bekänna sig till Antikrist som den sanna Messias. Det här är rakt emot Bibelns budskap. Därför har vi som Kristna en varning i Uppenbarelseboken 18:4:

Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ?Mitt folk, gå ut från henne, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.”

Lägg märke till ”Mitt folk” i texten ovan. Det betyder att det finns många äkta Kristna som nu tillhör skökan. De bör komma ut ur henne. I texten nedan står det beskrivet hur vi skall känna igen skökan:

Upp 17:4-6: ”Kvinnan var klädd i purpur och scharlakansrött och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. I handen höll hon en guldbägare full med vidrigheter och orenheter från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett hemligt namn: ?Det väldiga Babylon, moder till alla horor och vidrigheter på jorden.? Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av blodet från Jesu vittnen. Jag såg på henne med stor förundran.

Läs bibeltexten ovan och se på bilden nedan:

skokan-katolska-kyrkan

Video på ett ekumeniskt möte med skökan och hennes döttrar

Inkvisitionen är ett exempel på den Katolska kyrkans förföljelse av Kristna som inte anpassat sig till kyrkans lära. Läs mer om det här.

Man kan ju naturligtvis välja att blunda för vad man ser ovan. Man kan också blunda för Katolska kyrkans historia och alla andra tydliga ledtrådar i Bibeln. Jag har själv gjort så under en lång tid av mitt liv. Det är tunga saker och inte helt lätt att ta till sig. Men ”It’s a truth hidden in plain sight” oavsett vad vi själva känner eller tänker. Det är troligen ingen slump att det här blir så tydligt för många just nu. Gud har öppnat våra ögon för att det nu är dags att se detta faktum.

Du som anser dig vara Kristen, kom ut ur skökan och bekänn dig enbart till Jesus, följ Honom så slipper du ta del av de plågor som kommer över de som tillhör skökan. Tillhör du en dotter till skökan? Kom ut från henne också, där är knappast var du vill befinna dig när tiden på Jorden närmar sig sitt slut.

Kommentera gärna med dina tankar kring det här!