Om Tidstecken.se

Genom alla tider har det funnits människor som predikat att tidens slut är nära förestående. Tyvärr har de många gånger baserat sin uppfattning på egna gissningar istället för att kika på tidens tecken och vad Bibeln egentligen säger.

Många har också försökt att gissa exakt vilken tidpunkt världens undergång skall ske. Skrämmande många av dessa har ansett sig vara Kristna och bibelkunniga. Om man läser Bibeln så blir två saker väldigt tydliga. Vi skall som Kristna kunna se tidens tecken och vara förberdda men vi kommer aldrig veta exakt tidpunkt för Jesus återkomst eller världens undergång. Se följande bibelord:

Matt 24:36: ”Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.”

Matt 24:42: ”Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.”

Matt 24:44: ”Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.”

Matt 25:13: ”Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.”

Men också:

Matt 24:32-33: ”Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren.”

1 Thess 5:2: ”Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.”

På Tidstecken.se gör vi inte anspråk på att veta exakt när de olika profetiorna kommer slå in. Däremot tror vi att genom att vara vakna för tidens tecken kan se ungefär var vi befinner oss. Vår övertygelse är att så mycket har hänt det senaste århundradet att vi troligen befinner oss relativt nära Jesus återkomst samt det totalitära samhälle som kommer etableras på Jorden innan dess.

Enligt Bibeln kommer det först en tid av svåra plågor innan Jesus återkommer. Vi tror att den tiden nu är mycket nära. Det kan röra sig om år eller årtionden men knappast århundraden innan vi är där.

Vår önskan är att så många som möjligt skall se vad som pågår, säga JA till Jesus, bli befriade från synd och få ett nytt evighetsliv. Vi tror också att många Kristna behöver väckas och förstå vad som pågår för att kunna förbereda sig för vad som kommer. Därför startades Tidstecken.se.

Luk 10:2-3: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut!”

Gud Välsigne Dig!