Covid ICU

Covid-19 vaccinen, som först stressats fram och sedan forcerats ut for injicering av så många som möjligt, stöter nu på fler ”oväntade” problem. Man säger att det inte har funnits tid för normal ”safety testing”. Nu börjar vi se resultatet av det. Av de som fått intensivvård för Covid dör nu de vaccinerade i större andel än de som är ovaccinerade.

Eftersom det numera är vedertaget att vaccin mot Covid-19 varken skyddar mot infektion eller smittspridning blir argumenten för vaccination allt färre. Ett argument som man fortfarande använder är att vaccinationen skyddar mot allvarlig sjukdom, orsakad av Covid.

Det är möjligt att det finns en liten positiv effekt mot allvarlig sjukdom, under en begränsad tid. Den positiva effekten skall då vägas upp mot de allvarliga biverkningar som finns av vaccinering. Man skall också ta med i beräkningen att vaccinering måste fortsätta under obegränsad tid vilket förr eller senare ger negativa konsekvenser på immunsystemet.

Andelen vaccinerade som nu får intensivvård ser ut att ha stabiliserats runt 70% de senaste månaderna.

Om vi tittar på hur många som dött vid intensivvårdsbehandling kan vi se en negativ effekt av vaccinering. Andelen vaccinerade som dör under 2022 har ökat för varje månad som gått. De siffror som presenteras i diagrammet nedan bör utredas och antyder att samtliga vaccinationer mot Covid bör avslutas omedelbart.

Det är rimligt att man i detta läge inleder en förundersökning om grov försumlighet , vållande till död eller annan brottslighet som skett när dessa vaccin tvingats på människor. Om det skulle visa sig, mot förmodan, att man följt de regler och lagar som finns bör dessa omedelbart ändras för att undvika ännu värre övergrepp i framtiden. En rättslig prövning bör även ske med de självutnämnda makthavare som med medveten misinformation forcerat fram denna utveckling.

Siffrorna i diagrammen ovan bekräftar de uträkningar om dödlighet i Covid som jag gjort med hjälp av annan officiell data från Folkhälsomyndigheten.

När jag kontaktade Svenska Intensivvårdsregistret för en exakt definition av de olika grupperna i statistiken svarade man så här:

Det intensivvårdsavdelningarna registrerar och SIR presenterar är om en vaccination är given eller inte. Intensivvårdsavdelningarna har registrerat okänt i de situationer där tillgängliga data ej finns vid registreringstillfället. Se bild nedan.

Baserat på det har jag valt att klumpa ihop ”Ja, fullständigt” och ”Ja, ofullständigt” i en grupp som jag kallar vaccinerade. Eftersom det är omöjligt att veta status i gruppen ”Okänt” är den borttagen från beräkningarna ovan.

Diagrammen är baserade på officiell data från SIR.

Lämna ett svar