Covid Avliden

När Folkhälsomyndigheten presenterar siffror för hur många som infekterats och avlidit i Covid gör man en del ”justeringar” som ger en felaktig bild av utfallet efter vaccinering. Gruppen för vaccinerade med 1 dos flyttas till den ovaccinerade gruppen och gruppen för 2 doser, varav sista dosen inom två veckor, flyttas även den till den ovaccinerade gruppen.

Per Shapiro från Folkets Radio ställer kritiska frågor och verifierar på ett tydligt sätt att man gör denna ”justering” i videon nedan.

Notera att Folkhälsomyndigheten inte på något sätt förnekar förflyttningen av siffror från vaccinerade till ovaccinerade.

Organisationen Läkarupproret har begärt ut siffror över avlidna i Covid för vaccinerade och ovaccinerade under 2021. Statistiken visar att ungefär 32% av de som räknas som ovaccinerade egentligen är vaccinerade med 1 eller 2 doser. Se nedan:

Med denna information som utgångspunkt kan vi anta att ett liknande förhållande råder under 2022. För att kalkylera utfallet använder vi Folkhälsomyndighetens officiella siffror och flyttar 32% av de som räknas som ovaccinerade till den vaccinerade gruppen och får då följande resultat.

I diagrammen jämförs utfall per 100 000 vaccinerade individer med utfall per 100 000 ovaccinerade individer. Vid utfallet 50% är resultatet neutralt, dvs. det finns ingen synbar effekt av vaccination. Ett utfall för vaccinerade över 50% ger en negativ effekt av vaccination, dvs. fler har infekterats eller dött i den vaccinerade gruppen.

Vi kan konstatera att antalet vaccinerade är överrepresenterade, både bland de som infekterats av Covid och bland de som avlidit med Covid. Skillnaden blir mer påtaglig veckorna efter Omikron kom till Sverige.

Diagrammen är delvis missvisande då en stor grupp av de ovaccinerade är barn. Barn dör väldigt sällan av Covid. Tyvärr tillhandahåller inte Folkhälsomyndigheten data för ålder, kön, riskgrupp och exakt vaccinationstatus vilket gör det omöjligt att göra en bättre analys.

Grupperna för vaccinationstatus skulle naturligtvis alltid presenteras var för sig för att ge bästa möjliga bild av vad som händer efter Covid vaccination och sådan statistik borde omedelbart göras tillgänglig för oberoende analys av allmänheten.

Eftersom vaccinen inte stoppar smittspridning finns ingen anledning att vaccinera enbart av det skälet.

Vaccinationen medför också en hög risk för allvarliga biverkningar och bör därför undvikas om inte den positiva effekten är mycket hög.

De vaccinerade infekteras i en högre utsträckning än de ovaccinerade vilket gör diskriminering pga. vaccinationstatus både meningslös och ologisk.

Fullständig rådata gör det lättare att avgöra om Covid vaccinationen helt skall slopas eller bara inriktas på vissa riskgrupper.

Varför delar Folkhälsomyndigheten inte fullständig rådata?

Ett svar på ”Vaccinerade dör oftare av Covid-19”

Lämna ett svar