Apkoppor Hallengren
Apkoppor klassas som allmänfarlig sjukdom
Apkoppor klassas som allmänfarlig sjukdom

Overreaktion eller en medveten plan? Känner man till något som vi inte känner till?

Kanske börjar vi se effekterna av nedsatta immunsystem pga. Covid-19 vaccinationer? En relativt ofarlig sjukdom som tidigare skulle gått förbi oss obemärkt blir nu värre och skapar panik?

Jag vet inte, och det spelar kanske inte så stor roll. Apkoppor kommer användas som ytterligare ett argument för att iscensatta planerna för att globalt hälsopass.

I Sverige har vi nu haft ett fall av apkoppor och det har redan fattats beslut om att klassa sjukdomen som en allmänfarlig sjukdom. Det verkar desperat för en sjukdom som relativt sällan smittar mellan människor.

WHO kallade idag till ett möte över den nödsituation världen nu befinner sig i. Vet man något som man inte delar med sig av eller är även detta en extrem överreaktion? Ingen har dött, sjukdomen är relativt harmlös och sprider sig sällan mellan människor. De flesta fall man känner till har varit smitta mellan homosexuella män.

I USA har Biden administrationen redan lagt en order på miljontals doser vaccin mot apkoppor och smittkoppor. Värdet på ordern är 119 miljoner dollar. Tillverkning och betalning skall ske under 2023-2024.

WHO har tidigare i år anlitat ett av världens största IT-företag för att bygga ett globalt system för elektroniskt verifiering av hälsopass. Man har dessutom startat en process vars mål är en global överrenskommelse för pandemibekämpning.

Lämna ett svar