Anders Tegnell

Att jag skriver detta inlägg ökar sannolikheten för att framtida inlägg kommer filtreras ner i sökresultat från exempelvis Google. Inläggen kan också bli svåra att dela på Facebook och Twitter. Det spelar inte längre någon roll vad som är sant, det viktiga är numera att man håller sig till den ”sanning” man vill sprida från Big Tech och de styrande.

Jag hoppas att du lägger ett bokmärke for Tidstecken.se!

Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell har inte någon över 65 år som tagit coronavaccin från AstraZeneca drabbats av allvarliga biverkningar. Huruvida Anders Tegnell medvetet far med osanning eller bara är okunnig i vilka rapporter som kommit in vet jag inte. Oavsett är det allvarligt när man inte presenterar sanningen från myndighetshåll, det påverkar direkt förtroendet för myndigheter och de styrande. Bland annat ökar just det man tror sig motverka, skepsisen mot vaccin. Det gör det dessutom omöjligt for människor att fatta beslut baserat på fakta.

biverkningar coronavaccin svttext
”…inte en enda rapport där någon över 65 år drabbats av allvarliga biverkningar…”

Om man går in och kikar på den knapphändiga statistiken på Läkemedelsverkets sida for inrapporterade misstänkta biverkningar kan man se under handlagda rapporter för Vaxzevria att 6 personer över 70 år rapporterats ha dött av AstraZenecas vaccin. Statistiken nedan är för handlagda rapporter fram till den 14:e april.

Att man dör av vaccinet får man val ändå anse vara en allvarlig biverkan…

Värt att notera är att endast 552 av 16139 inkomna rapporter har handlagts. Man bör också notera att endast 18 rapporter om biverkningar har behandlats för åldersgruppen 80-89 år, varav 3 har haft dödlig utgång. Det finns gissningsvis knappt 3000 rapporterade biverkningar inom åldersgruppen.

Jag har skickat en begäran till Läkemedelsverket för att få tillgång till fullständig statistik över inkomna rapporter då endast 3.4% av alla rapporter for biverkningar med AstraZenacas vaccin har behandlats.

Med informationen ovan kan man fråga sig hur många dödsfall det finns totalt pga. coronavaccinet från AstraZeneca? Jag återkommer med ett mer detaljerat inlägg i denna fråga samt en sammanställning av allvarliga bieffekter från de övriga vaccinen som används i Sverige.

2 svar på ”Anders Tegnell ger falsk information om biverkningar från Coronavaccin”

Lämna ett svar