Dmitry Medvedev

Matteus 24:6

Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.

Även om det inte med säkerhet går att säga att kriget som nu pågår runt Eufrat är början på det fruktansvärda världskrig som är profeterat i Bibeln så finns det oroväckande mycket som nu talar för det. Se karta från Institute for the Study of War.

Eufrat går som en blå tråd genom hela krigsområdet:

Eufrat Karta

Följande är saxat från SVT-Text:

Ryssland varnar för världskrig

Tonen hårdnade när utrikesministrarna
från de 17 länderna från den så kalla-
de stödgruppen för Syrien samlades i
München i Tyskland i dag för att blåsa
liv i fredssamtalen.

Om Saudiarabien sänder marktrupper
till Syrien kan ett nytt världskrig
utlösas, sade Rysslands premiärminis-
ter Dimitrij Medvedev. Saudiarabien
meddelade innan att beslutet att sända
trupp mot IS till Syrien står fast.

Frankrikes president Francois Hollande
uppmanade i ett tv-sänt tal före mötet
Ryssland att avbryta militärinsatsen
i Syrien.

Det är inte vem som helst i Ryssland som säger detta utan Dmitry Medvedev, Rysslands premiärminister. Kriget runt Eufrat tycks just nu bara eskalera och har dragit in samtliga av världens supermakter, förutom Kina. Huruvida Kina kommer bli indraget på något sätt återstår att se. Om vi läser i Matteus 24 kan vi se vad vi kan förvänta oss framöver:

Matteus 24:7-14

Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på ’födslovåndorna’.

Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Vi som tror på Jesus, bekänner och följer Honom kommer alltså bli hatade och förföljda för det. Även om det till viss del redan är så idag kan vi förvänta oss att det hatet växer till. Många Kristna kommer komma på fall när deras tro prövas på riktigt, de som faller kommer förråda och hata andra Kristna för att på något förvridet sätt rättfärdiga sitt eget val. Falska profeter finns det redan gott om men även de tycks bli fler i slutskedet.

MEN, DET VIKTIGASTE ÄR ATT DEN SOM HÅLLER UT INTILL SLUTET SKALL BLI FRÄLST! Glöm inte det när allt sliter i dig för att få dig ur balans och välja fel väg. Det kommer råda en enorm förvirring, olika teologier, tolkningar mm. Det vi har att hålla fast i är Guds Ord, rakt upp och ner, precis så som det står. Gud är god och rättvis. Han skriver vad han menar och vi behöver inte krångla till det. Först när vi inser det faller allt på plats och vi behöver inte bekänna oss till mer eller mindre avancerade teologier av andra eller oss själva.

Låt oss fortsätta i Matteus 24 och se vad som händer när allt detta fullbordas:

När ni då ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det – då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

Bibeln lär att Antikrists ande redan finns i världen. Det verkar dock som Antikrist även kommer visa sig som en person i slutet av vår tidsålder. I texten ovan tycks det som Antikrist(en politisk ledare besatt och direkt styrd av satan?) kommer visa sig i Jerusalem, kanske i ett nybyggt tempel? Han kommer troligen att där göra anspråk på att vara den frälsare som man inom olika religioner väntar på. En och samma för alla. Det är lögn och hans välde kommer bli att hemskt kontrollsamhälle där vi som vägrar dyrka/följa honom och hans ideér(såsom märket) kommer bli förföljda. Gud kommer dock förkorta vedermödan för att vi som fortsätter följa Jesus inte skall gå under.

Du kan också vara övertygad om att Guds äkta församlingen kommer växa till under denna tid. Det kommer vara en församling av människor som styrs av Guds Ande. En församling utanför alla mänskliga organisationer, utanför världen men i världen. Mänskliga religiösa organisationer såsom Katolska kyrkan(skökan) och andra stora samfund(skökans döttrar) kommer närma sig varandra, bli mer politiska och med största sannolikhet bekänna sig till Antikrist som den sanna Messias. Det här är rakt emot Bibelns budskap. Därför har vi som Kristna en varning i Uppenbarelseboken 18:4:

Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Mitt folk, gå ut från henne, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Lägg märke till ”Mitt folk” i texten ovan. Det betyder att det finns många äkta Kristna som nu tillhör skökan. De bör komma ut ur henne. I texten nedan står det beskrivet hur vi skall känna igen skökan:

Uppenbarelseboken 17:4-6

Kvinnan var klädd i purpur och scharlakansrött och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. I handen höll hon en guldbägare full med vidrigheter och orenheter från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett hemligt namn: Det väldiga Babylon, moder till alla horor och vidrigheter på jorden. Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av blodet från Jesu vittnen. Jag såg på henne med stor förundran.

Läs bibeltexten ovan och se på bilden nedan:

Skökan Katolska Kyrkan

Video på ett ekumeniskt möte med skökan och hennes döttrar

Inkvisitionen är ett exempel på den Katolska kyrkans förföljelse av Kristna som inte anpassat sig till kyrkans lära. Läs mer om det här.

Man kan ju naturligtvis välja att blunda för vad man ser ovan. Man kan också blunda för Katolska kyrkans historia och alla andra tydliga ledtrådar i Bibeln. Jag har själv gjort så under en lång tid av mitt liv. Det är tunga saker och inte helt lätt att ta till sig. Men ”It’s a truth hidden in plain sight” oavsett vad vi själva känner eller tänker. Det är troligen ingen slump att det här blir så tydligt för många just nu. Gud har öppnat våra ögon för att det nu är dags att se detta faktum.

Du som anser dig vara Kristen, kom ut ur skökan och bekänn dig enbart till Jesus, följ Honom så slipper du ta del av de plågor som kommer över de som tillhör skökan. Tillhör du en dotter till skökan? Kom ut från henne också, där är knappast var du vill befinna dig när tiden på Jorden närmar sig sitt slut.

Kommentera gärna med dina tankar kring det här!

Ett svar på ”Ryssland varnar för Världskrig”

Lämna ett svar