Tyvärr har vi återigen hamnat i en mörkare tid av valutakrig, pengatryckande och nu också mer vapenskrammel. Denna gång är inte Sverige utanför. Vi deltar aktivt med militär i diverse konflikter i världen och vi har valt sida i Ukrainakonflikten. Nyligen framkom också att ryssarna föga förvånande genomfört en kärnvapenövning mot Sverige. Nedan inklippt från SVT-Text:

Kärnvapenfall övades mot Sverige

Ryssland övade på kärnvapenanfall vid
den sk Ryska påsken när ryska plan
simulerade anfall mot Sverige nära
Gotska Sandön i april 2013. Det
skriver Natos generalsekreterare Jens
Stoltenberg i sin årsrapport.

Att övningen var en simulering av en
kärnvapenattack har tidigare rapporte-
rats av Expressen. Men detta är den
första gången uppgifterna rapporteras
officiellt, skriver Dagens Nyheter.

Uppgifter som tidigare kommit fram är
att de troliga målen var FRA:s anlägg-
ning på Lovön utanför Stockholm och
flygbasen Hagshult i Småland.

För bara någon vecka sedan gick en svensk general ut med att Sverige kan vara i krig inom några år och i Ryssland pratar man nu om ”kärnvapenskalpellen” vilket i korthet betyder att man tror att man kan slå till med kärnvapen mot Väst utan att Väst i sin tur vedergäller med kärnvapen. Tyvärr är det här nog bara början på en ond spiral som så småningom mycket väl kan sluta med det i Uppenbarelseboken profeterade världskriget eller Sjätte Basunens krig där 1/3 av världens befolkning dör:

Upp 9:13-15: ”Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: ”Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.” Då släpptes de fyra änglarna lösa, de som för den timmen, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av människorna.

Lägg märke till att floden Eufrat nämns. Det är just runt Eufrat som en stor del av kriget i Mellanöstern just nu pågår.

Karta över Eufrat där bland annat ISIS härjar:
Eufrat Karta

Nu spekulerar jag men kanske kommer Antikrist ge sig till känna som lite av en karismatisk Messiasfigur som frälser världen från krig, terror, brottslighet mm. Det vore inte första gången som satan ger sig till känna som ljusets ängel och bedrar många. De flesta kommer gladeligen följa honom och endast ett fåtal står emot lögnen. Äkta Kristna kommer förföljas för att de inte anpassar sig till systemet utan endast vill behaga Gud, vilket bland annat betyder att inte ta märket och dyrka vilddjuret.

Uppenbarelseboken 14:8-12

Ännu en annan ängel följde efter, och han sade: ’Fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin.’ En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: ’Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.

I stycket ovan blir vi som Kristna skarpt varnade för att ta märket och dyrka vilddjuret. Värt att notera är också att den varningen inte hade behövts om vi skulle ryckas upp innan vedermödan. Även i stycket nedan blir det mycket tydligt att vi inte slipper undan den stora vedermödan:

Uppenbarelseboken 13:9-12

Sedan följde en tredje ängel som ropade med hög röst: Alla som tillber vilddjuret och dess avbild, och bär hans märke på pannan eller på handen, måste dricka Guds vredes vin. Detta vin har hällts upp i Guds vredes bägare utan att spädas ut. Och de ska plågas med eld och svavel i de heliga änglarnas och Lammets närvaro. Röken från deras plågor ska stiga upp i evigheternas evigheter, och de kommer inte att få någon lindring vare sig dag eller natt, för de har tillbett vilddjuret och dess avbild och har blivit märkta med hans namns tal. Här behövs uthållighet hos Guds folk, som håller ut till slutet, i lydnad för Guds befallningar, och i förtröstan på Jesus.

Att inte ge upp och fortsätta kampen även om det så innebär att sätta livet till kommer belönas med en plats i Tusenårsriket. Med andra ord är det väl värt kampen! Även Bibelordet som talar om denna belöning bekräftar att vi som Kristna kommer få vara med om den stora vedermödan:

Uppenbarelseboken 20:4

Och jag såg tro­ner, och de som sat­te sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg själar­na av dem som hals­hug­gits för Je­su vitt­nesbörd och Guds ord, dem som in­te till­bett odju­ret och dess bild och in­te ta­git emot märket på sin pan­na el­ler sin hand. De fick liv igen och var kung­ar med Kristus i tu­sen år.

Kommentera gärna med dina tankar och funderingar!

Lämna ett svar