Kris Matförråd

Den svenska krishanteringsmyndigheten MSB går nu ut med en stark rekommendation på sin blogg. Där kan man läsa att alla svenskar bör ha ett extra förråd av mat hemma. Man bör även tänka över hur man kan få tag på vatten om kranen hemma helt plötsligt blir avstängd eller slutar fungera.

Kris Matförråd

MSB påminner även om att tänka längre än till sina egna behov och se till att man har mat och vatten för fler. Ett gott initiativ tycker jag.

Rekommendationen är ytterligare en signal om att vi går mot en period med mer spänning i världen. Ryssland agerar desperat med stora truppförlyttningar och beredskapsövningar. Det finns inga tecken på att det skall lugna sig inom den närmaste tiden, snarare tvärtom. Putin har under lång tid uttryckt sin irritation över de baser som byggs runt Rysslands gräns, senast i juni:

Lägg extra märke till följande formulering från Putin:

How can you not understand that the world is being pulled in an irreversible direction?

Jag har tidigare skrivit om det stora krig som det står i Bibeln om. Mycket talar för att det kommer användas kärnvapen eller andra vapen med samma förödande kraft. Just nu pågår ett krig runt Eufrat som inte tycks ge sig. Det kan vara läge att påminna sig om Bibelordet i Uppenbarelseboken 9:13-15:

Och den sjätte ängeln stötte i sin basun. Då hörde jag en röst från de fyra hornen på det gyllene altare, som stod inför Guds ansikte, säga till den sjätte ängeln, den som hade basunen: Lös de fyra änglar, som hållas bundna invid den stora floden Eufrat. Och de fyra änglarna löstes, de som just för den timmen, på den dagen, i den månaden, under det året hade hållits redo att dräpa tredjedelen av människorna.

Flera andra europeiska myndigheter har nyligen gått ut med liknande varningar eller rekommendationer om att tänka över sin krisberedskap hemma. Bland annat Tyskland, Tjeckien och Finland. Om detta beror på specifika hot vet vi inte men att något anmärkningsvärt är på gång kan vi förstå.

Ett svar på ”Har du extra mat i ditt skafferi?”

Lämna ett svar