Hur granskar SVT vad man lägger ut pa sin hemsida?

Vem är ansvarig för uppenbar disinformation och varför görs ingen utredning från myndighetshåll?

Det är hög tid att börja ställa dessa frågor.

Så här såg det ut på SVT.se igår:

Löpsedel pa SVT.se

Och så här såg det ut i verkligheten igår:

Trend senaste veckan i Europa
Antal Covid fall i Sverige
Antal dödsfall med Covid i Sverige

Covid ökar inte i Europa, i varje fall inte under den senaste veckan.

Antal nya fall av Covid i Sverige minskar. Antal dödsfall med Covid i Sverige minskar ännu mer.

Löpsedeln liknar mest en säljannons för läkemedel mot Covid.

Disinformation av den här typen skadar, både direkt och indirekt.

Vem hålls ansvarig?

Lämna ett svar