Har du extra mat i ditt skafferi?

Den svenska krishanteringsmyndigheten MSB går nu ut med en stark rekommendation på sin blogg. Där kan man läsa att alla svenskar bör ha ett extra förråd av mat hemma. Man bör även tänka över hur man kan få tag på vatten om kranen hemma helt plötsligt blir avstängd eller slutar fungera.

Kris Matförråd

MSB påminner även om att tänka längre än till sina egna behov och se till att man har mat och vatten för fler. Ett gott initiativ tycker jag.

Rekommendationen är ytterligare en signal om att vi går mot en period med mer spänning i världen. Ryssland agerar desperat med stora truppförlyttningar och beredskapsövningar. Det finns inga tecken på att det skall lugna sig inom den närmaste tiden, snarare tvärtom. Putin har under lång tid uttryckt sin irritation över de baser som byggs runt Rysslands gräns, senast i juni:

Lägg extra märke till följande formulering från Putin:

How can you not understand that the world is being pulled in an irreversible direction?

Jag har tidigare skrivit om det stora krig som det står i Bibeln om. Mycket talar för att det kommer användas kärnvapen eller andra vapen med samma förödande kraft. Just nu pågår ett krig runt Eufrat som inte tycks ge sig. Det kan vara läge att påminna sig om Bibelordet i Uppenbarelseboken 9:13-15:

Och den sjätte ängeln stötte i sin basun. Då hörde jag en röst från de fyra hornen på det gyllene altare, som stod inför Guds ansikte, säga till den sjätte ängeln, den som hade basunen: Lös de fyra änglar, som hållas bundna invid den stora floden Eufrat. Och de fyra änglarna löstes, de som just för den timmen, på den dagen, i den månaden, under det året hade hållits redo att dräpa tredjedelen av människorna.

Flera andra europeiska myndigheter har nyligen gått ut med liknande varningar eller rekommendationer om att tänka över sin krisberedskap hemma. Bland annat Tyskland, Tjeckien och Finland. Om detta beror på specifika hot vet vi inte men att något anmärkningsvärt är på gång kan vi förstå.

Ryssland varnar för Världskrig

Matt 24:6: ”Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.

Även om det inte med säkerhet går att säga att kriget som nu pågår runt Eufrat är början på det fruktansvärda världskrig som är profeterat i Bibeln så finns det oroväckande mycket som nu talar för det. Se karta från Institute for the Study of War.

Eufrat går som en blå tråd genom hela krigsområdet:

eufrat-karta-2

Följande är saxat från SVT-Text:

Ryssland varnar för världskrig

Tonen hårdnade när utrikesministrarna
från de 17 länderna från den så kalla-
de stödgruppen för Syrien samlades i
München i Tyskland i dag för att blåsa
liv i fredssamtalen.

Om Saudiarabien sänder marktrupper
till Syrien kan ett nytt världskrig
utlösas, sade Rysslands premiärminis-
ter Dimitrij Medvedev. Saudiarabien
meddelade innan att beslutet att sända
trupp mot IS till Syrien står fast.

Frankrikes president Francois Hollande
uppmanade i ett tv-sänt tal före mötet
Ryssland att avbryta militärinsatsen
i Syrien.

Det är inte vem som helst i Ryssland som säger detta utan Dmitry Medvedev, Rysslands premiärminister. Kriget runt Eufrat tycks just nu bara eskalera och har dragit in samtliga av världens supermakter, förutom Kina. Huruvida Kina kommer bli indraget på något sätt återstår att se. Om vi läser i Matteus 24 kan vi se vad vi kan förvänta oss framöver:

Matt 24:7-14:

Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på ‘födslovåndorna’.

Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Vi som tror på Jesus, bekänner och följer Honom kommer alltså bli hatade och förföljda för det. Även om det till viss del redan är så idag kan vi förvänta oss att det hatet växer till. Många Kristna kommer komma på fall när deras tro prövas på riktigt, de som faller kommer förråda och hata andra Kristna för att på något förvridet sätt rättfärdiga sitt eget val. Falska profeter finns det redan gott om men även de tycks bli fler i slutskedet.

MEN, DET VIKTIGASTE ÄR ATT DEN SOM HÅLLER UT INTILL SLUTET SKALL BLI FRÄLST! Glöm inte det när allt sliter i dig för att få dig ur balans och välja fel väg. Det kommer råda en enorm förvirring, olika teologier, tolkningar mm. Det vi har att hålla fast i är Guds Ord, rakt upp och ner, precis så som det står. Gud är god och rättvis. Han skriver vad han menar och vi behöver inte krångla till det. Först när vi inser det faller allt på plats och vi behöver inte bekänna oss till mer eller mindre avancerade teologier av andra eller oss själva.

Låt oss fortsätta i Matteus 24 och se vad som händer när allt detta fullbordas:

När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det – då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

Bibeln lär att Antikrists ande redan finns i världen. Det verkar dock som Antikrist även kommer visa sig som en person i slutet av vår tidsålder. I texten ovan tycks det som Antikrist(en politisk ledare besatt och direkt styrd av satan?) kommer visa sig i Jerusalem, kanske i ett nybyggt tempel? Han kommer troligen att där göra anspråk på att vara den frälsare som man inom olika religioner väntar på. En och samma för alla. Det är lögn och hans välde kommer bli att hemskt kontrollsamhälle där vi som vägrar dyrka/följa honom och hans ideér(såsom märket) kommer bli förföljda. Gud kommer dock förkorta vedermödan för att vi som fortsätter följa Jesus inte skall gå under.

Du kan också vara övertygad om att Guds äkta församlingen kommer växa till under denna tid. Det kommer vara en församling av människor som styrs av Guds Ande. En församling utanför alla mänskliga organisationer, utanför världen men i världen. Mänskliga religiösa organisationer såsom Katolska kyrkan(skökan) och andra stora samfund(skökans döttrar) kommer närma sig varandra, bli mer politiska och med största sannolikhet bekänna sig till Antikrist som den sanna Messias. Det här är rakt emot Bibelns budskap. Därför har vi som Kristna en varning i Uppenbarelseboken 18:4:

Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ?Mitt folk, gå ut från henne, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.”

Lägg märke till ”Mitt folk” i texten ovan. Det betyder att det finns många äkta Kristna som nu tillhör skökan. De bör komma ut ur henne. I texten nedan står det beskrivet hur vi skall känna igen skökan:

Upp 17:4-6: ”Kvinnan var klädd i purpur och scharlakansrött och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. I handen höll hon en guldbägare full med vidrigheter och orenheter från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett hemligt namn: ?Det väldiga Babylon, moder till alla horor och vidrigheter på jorden.? Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av blodet från Jesu vittnen. Jag såg på henne med stor förundran.

Läs bibeltexten ovan och se på bilden nedan:

skokan-katolska-kyrkan

Video på ett ekumeniskt möte med skökan och hennes döttrar

Inkvisitionen är ett exempel på den Katolska kyrkans förföljelse av Kristna som inte anpassat sig till kyrkans lära. Läs mer om det här.

Man kan ju naturligtvis välja att blunda för vad man ser ovan. Man kan också blunda för Katolska kyrkans historia och alla andra tydliga ledtrådar i Bibeln. Jag har själv gjort så under en lång tid av mitt liv. Det är tunga saker och inte helt lätt att ta till sig. Men ”It’s a truth hidden in plain sight” oavsett vad vi själva känner eller tänker. Det är troligen ingen slump att det här blir så tydligt för många just nu. Gud har öppnat våra ögon för att det nu är dags att se detta faktum.

Du som anser dig vara Kristen, kom ut ur skökan och bekänn dig enbart till Jesus, följ Honom så slipper du ta del av de plågor som kommer över de som tillhör skökan. Tillhör du en dotter till skökan? Kom ut från henne också, där är knappast var du vill befinna dig när tiden på Jorden närmar sig sitt slut.

Kommentera gärna med dina tankar kring det här!

Rysk kärnvapenövning mot Sverige

Tyvärr har vi återigen hamnat i en mörkare tid av valutakrig, pengatryckande och nu också mer vapenskrammel. Denna gång är inte Sverige utanför. Vi deltar aktivt med militär i diverse konflikter i världen och vi har valt sida i Ukrainakonflikten. Nyligen framkom också att ryssarna föga förvånande genomfört en kärnvapenövning mot Sverige. Nedan inklippt från SVT-Text:

Kärnvapenfall övades mot Sverige

Ryssland övade på kärnvapenanfall vid
den sk Ryska påsken när ryska plan
simulerade anfall mot Sverige nära
Gotska Sandön i april 2013. Det
skriver Natos generalsekreterare Jens
Stoltenberg i sin årsrapport.

Att övningen var en simulering av en
kärnvapenattack har tidigare rapporte-
rats av Expressen. Men detta är den
första gången uppgifterna rapporteras
officiellt, skriver Dagens Nyheter.

Uppgifter som tidigare kommit fram är
att de troliga målen var FRA:s anlägg-
ning på Lovön utanför Stockholm och
flygbasen Hagshult i Småland.

För bara någon vecka sedan gick en svensk general ut med att Sverige kan vara i krig inom några år och i Ryssland pratar man nu om ”kärnvapenskalpellen” vilket i korthet betyder att man tror att man kan slå till med kärnvapen mot Väst utan att Väst i sin tur vedergäller med kärnvapen. Tyvärr är det här nog bara början på en ond spiral som så småningom mycket väl kan sluta med det i Uppenbarelseboken profeterade världskriget eller Sjätte Basunens krig där 1/3 av världens befolkning dör:

Upp 9:13-15: ”Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: ”Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.” Då släpptes de fyra änglarna lösa, de som för den timmen, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av människorna.

Lägg märke till att floden Eufrat nämns. Det är just runt Eufrat som en stor del av kriget i Mellanöstern just nu pågår.

Karta över Eufrat där bland annat ISIS härjar:
eufrat-karta

Nu spekulerar jag men kanske kommer Antikrist ge sig till känna som lite av en karismatisk Messiasfigur som frälser världen från krig, terror, brottslighet mm. Det vore inte första gången som satan ger sig till känna som ljusets ängel och bedrar många. De flesta kommer gladeligen följa honom och endast ett fåtal står emot lögnen. Äkta Kristna kommer förföljas för att de inte anpassar sig till systemet utan endast vill behaga Gud, vilket bland annat betyder att inte ta märket och dyrka vilddjuret.

Upp 14:8-12 ”Ännu en annan ängel följde efter, och han sade: ‘Fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin.’ En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: ‘Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.

I stycket ovan blir vi som Kristna skarpt varnade för att ta märket och dyrka vilddjuret. Värt att notera är också att den varningen inte hade behövts om vi skulle ryckas upp innan vedermödan. Även i stycket nedan blir det mycket tydligt att vi inte slipper undan den stora vedermödan:

Upp 13:9-12 ”Sedan följde en tredje ängel som ropade med hög röst: Alla som tillber vilddjuret och dess avbild, och bär hans märke på pannan eller på handen, måste dricka Guds vredes vin. Detta vin har hällts upp i Guds vredes bägare utan att spädas ut. Och de ska plågas med eld och svavel i de heliga änglarnas och Lammets närvaro. Röken från deras plågor ska stiga upp i evigheternas evigheter, och de kommer inte att få någon lindring vare sig dag eller natt, för de har tillbett vilddjuret och dess avbild och har blivit märkta med hans namns tal. Här behövs uthållighet hos Guds folk, som håller ut till slutet, i lydnad för Guds befallningar, och i förtröstan på Jesus.

Att inte ge upp och fortsätta kampen även om det så innebär att sätta livet till kommer belönas med en plats i Tusenårsriket. Med andra ord är det väl värt kampen! Även Bibelordet som talar om denna belöning bekräftar att vi som Kristna kommer få vara med om den stora vedermödan:

Upp 20:4: ”
Och jag såg tro­ner, och de som sat­te sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg själar­na av dem som hals­hug­gits för Je­su vitt­nesbörd och Guds ord, dem som in­te till­bett odju­ret och dess bild och in­te ta­git emot märket på sin pan­na el­ler sin hand. De fick liv igen och var kung­ar med Kristus i tu­sen år.

Kommentera gärna med dina tankar och funderingar!