Skökan

Gå ut från henne, mitt folk!

Inklippt från SVT-Text: Präst sparkas efter homokritik En präst i Norrbotten får sparken och får inte längre vara präst i Svenska kyrkan, efter beslut från domkapitlet. Prästen anses ha betett sig illojalt mot sin arbetsgivare i samband med konfirmationsundervisning, då hen bland annat starkt ifrågasatt homosexualitet. -En präst som undervisar konfirmander är skyldig att undervisa i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, säger biskop Åsa Nyström till Piteå-Tidningen. Kärlek kan inte avskiljas från sanning. De går alltid hand i hand. Vi kan tycka vad vi vill men Gud vet bäst och har alltid rätt. 1 Korintierbrevet 6:9-10 Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som u

Read More
EkumenikTredje Världskriget

Ryssland varnar för Världskrig

Matt 24:6: "Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit." Även om det inte med säkerhet går att säga att kriget som nu pågår runt Eufrat är början på det fruktansvärda världskrig som är profeterat i Bibeln så finns det oroväckande mycket som nu talar för det. Se karta från Institute for the Study of War. Eufrat går som en blå tråd genom hela krigsområdet: Följande är saxat från SVT-Text: "Ryssland varnar för världskrig Tonen hårdnade när utrikesministrarna från de 17 länderna från den så kalla- de stödgruppen för Syrien samlades i München i Tyskland i dag för att blåsa liv i fredssamtalen.

Read More