Third Temple

Jag kan inte se att svensk media skrivit något om vad som hänt i Jerusalem denna vecka. Jag känner mig därmed nödgad att skriva ett inlägg. Jag ber att det under tidspress skall bli så rätt som möjligt. Pröva allt med Bibeln.

För sjuttio år sedan uppfylldes profitia när Israel blev en stat igen.

För ungefär 29 år sedan bildades ”The Temple Institute” vars huvudmål är att bygga det tredje Templet. Templet skall vara för alla folk och man förväntar sig att Messias skall komma i samband med det. Man hoppas även kunna ersätta FN och införa Noahide lagar globalt. Ett begynnande Sanhedrin driver på allt detta i bakgrunden. Nedan en video från 2015 med planer för Templet.

I Israel har man under början av december 2018 firat Hanukkah, en judisk högtid där man firar helgandet av altaret för det Andra Templet. Hannukah kallas även Ljusets högtid. Efter sista dagen av Hanukkah offentliggjordes altaret för det Tredje Templet. Man hade även en offerceremoni där altaret helgades. Arrangörerna hoppades att man skulle kunna göra hela ritualen, inklusive slakt av lamm på plats, men det stoppades av de styrande i Jerusalem. Man fick inte heller tillstånd att göra ceremonin på Tempelberget. Enligt Judisk ”lag” krävs att man offrar på rätt plats på Tempelberget för att det skall vara ett giltligt offer. Det blev därför ”enbart” en träningsceremoni. Arrangörerna har sagt att de är beredda att göra hela ceremonin på rätt plats så fort man får tillstånd av de styrande. Allt finns för att kunna göra det. Man har även sedan Augusti i år en ”Red Heifer”.

När som helst kan alltså det dagliga offret återupptas på rätt plats på Tempelberget. Något som inte hänt på ungefär 2000 år.

Nu när USA och flera andra länder flyttar sina ambassader till Jerusalem har Israel ett större stöd än nånsin. Med stöd av bland annat Donald Trump finns helt nya möjligheter. Det är inte otänkbart att mordet på Khashoggi(där troligen kronprinsen Mohammed bin Salman är ansvarig) gett USA de ”verktyg” man behöver för att genomföra sin fredsplan för Mellanöstern…

I Matteus 24 kan vi läsa att lärjungarna frågade Jesus vad som skall ske innan Hans återkomst. Jesus radar upp en mängd saker som redan skett eller sker dagligen men det jag tänker ta fäste på är det som står i vers 15, något som bara sker en gång. Matteus 24:15:

När ni då ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det

Det Jesus syftar på med ”förödelsens styggelse” kan vi läsa mer om i Daniel säger Jesus.

I Daniel är det tydligt vilken typ av företeelse som Jesus syftar på. Ett vanhelgande av den heliga platsen där Templet har stått eller kommer stå. Det finns de som anser att någon av verserna i Daniel 11 syftar på händelser innan Jesus födelse. Nog kan det vara så men Jesus syftar i sitt svar helt klart på framtiden, tiden innan hans återkomst. Läs gärna hela Daniel för att få sammanhanget rätt. De specifika verserna hittar du nedan.

Daniel 11:31

Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse.

Daniel 12:11

Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall det gå 1 290 dagar.

Daniel 9:27

Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.

Huruvida ett Tredje Tempel behövs för återuppta offrandet kan man tvista om. Om man läser i Ezra kan man se att det är möjligt att offra på helig plats utan ett Tempel.

Ezra 3:6

6 Den första dagen i sjunde månaden började de offra brännoffer åt Herren, innan grunden till Herrens tempel ännu var lagd.

Å andra sidan verkar ju 2 Tessalonikerbrevet 2:3-8 antyda att det kommer finnas ett Tempel där vanhelgandet kommer ske:

3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under

I stycket ovan kan vi förstå att vanhelgandet kommer ske av en människa, där står det tydligt om ”han” eller ”honom”.

Det flesta är överrens om att denna person är Antikrist. Personligen tror jag att det är en väloljad världsledare utan ”verklig” respekt för Gud som för en tid får makt att förleda mänskligheten  med hjälp av en falsk profet som får de flesta att tro att han är Messias. Enbart de som håller sig nära Jesus kommer förstå detta. Många ”Kristna” kommer förledas och dela judarnas tro om Messias som en världsledare, inte som Gud själv, Emmanuel.

Uppenbarelseboken 13:5-10

5 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. 6 Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. 7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. 8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 9 Den som har öron må höra. 10 Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.

Även om förföljelse av Kristna sker dagligen kommer startskottet för den Stora förföljelsen(Vedermödan) när Antikrist avskaffar det dagliga offret. Håll dig vaken, bli inte lurad! Det här är allvar. Messias har redan kommit. Han är Jesus, han kommer igen, precis så som han sagt, men inte innan den Stora förföljelsen som många lurats till att tro. Läs Jesus egna ord om detta i Matteus 24. Jag stryker under några viktiga partier som man bör tänka på lite extra när det gäller tidpunkten för uppryckandet.

21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. 22 Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

23 Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. 28 Där den döda kroppen är samlas gamarna.

Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Läs hela Matteus 24 för att få en bättre bild av hela förloppet. Blanda inte ihop Vedermödan med Guds vredesdom som kommer efter uppryckandet. Vedermödan är den tid då Satan får makt att förfölja de utvalda. Guds vredesdom sker över Världen efter uppryckandet.

Nedan kan du se en bra video från ceremonin i Jerusalem:

Lämna ett svar