Tredje Templet, Dagliga Offret och Antikrist!

Jag kan inte se att svensk media skrivit något om vad som hänt i Jerusalem denna vecka. Jag känner mig därmed nödgad att skriva ett inlägg. Jag ber att det under tidspress skall bli så rätt som möjligt. Pröva allt med Bibeln.

För sjuttio år sedan uppfylldes profitia när Israel blev en stat igen.

För ungefär 29 år sedan bildades ”The Temple Institute” vars huvudmål är att bygga det tredje Templet. Templet skall vara för alla folk och man förväntar sig att Messias skall komma i samband med det. Man hoppas även kunna ersätta FN och införa Noahide lagar globalt. Ett begynnande Sanhedrin driver på allt detta i bakgrunden. Nedan en video från 2015 med planer för Templet.

I Israel har man under början av december 2018 firat Hanukkah, en judisk högtid där man firar helgandet av altaret för det Andra Templet. Hannukah kallas även Ljusets högtid. Efter sista dagen av Hanukkah offentliggjordes altaret för det Tredje Templet. Man hade även en offerceremoni där altaret helgades. Arrangörerna hoppades att man skulle kunna göra hela ritualen, inklusive slakt av lamm på plats, men det stoppades av de styrande i Jerusalem. Man fick inte heller tillstånd att göra ceremonin på Tempelberget. Enligt Judisk ”lag” krävs att man offrar på rätt plats på Tempelberget för att det skall vara ett giltligt offer. Det blev därför ”enbart” en träningsceremoni. Arrangörerna har sagt att de är beredda att göra hela ceremonin på rätt plats så fort man får tillstånd av de styrande. Allt finns för att kunna göra det. Man har även sedan Augusti i år en ”Red Heifer”.

altare tredje templet

När som helst kan alltså det dagliga offret återupptas på rätt plats på Tempelberget. Något som inte hänt på ungefär 2000 år.

Nu när USA och flera andra länder flyttar sina ambassader till Jerusalem har Israel ett större stöd än nånsin. Med stöd av bland annat Donald Trump finns helt nya möjligheter. Det är inte otänkbart att mordet på Khashoggi(där troligen kronprinsen Mohammed bin Salman är ansvarig) gett USA de ”verktyg” man behöver för att genomföra sin fredsplan för Mellanöstern…

I Matteus 24 kan vi läsa att lärjungarna frågade Jesus vad som skall ske innan Hans återkomst. Jesus radar upp en mängd saker som redan skett eller sker dagligen men det jag tänker ta fäste på är det som står i vers 15, något som bara sker en gång. Matteus 24:15:

När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det

Det Jesus syftar på med ”förödelsens styggelse” kan vi läsa mer om i Daniel säger Jesus.

förödelsens styggelse

I Daniel är det tydligt vilken typ av företeelse som Jesus syftar på. Ett vanhelgande av den heliga platsen där Templet har stått eller kommer stå. Det finns de som anser att någon av verserna i Daniel 11 syftar på händelser innan Jesus födelse. Nog kan det vara så men Jesus syftar i sitt svar helt klart på framtiden, tiden innan hans återkomst. Läs gärna hela Daniel för att få sammanhanget rätt. De specifika verserna hittar du nedan.

Daniel 11:31:

Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse.

Daniel 12:11:

Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall det gå 1 290 dagar.

Daniel 9:27:

Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.

Huruvida ett Tredje Tempel behövs för återuppta offrandet kan man tvista om. Om man läser i Ezra kan man se att det är möjligt att offra på helig plats utan ett Tempel. Ezra 3:6:

6 Den första dagen i sjunde månaden började de offra brännoffer åt Herren, innan grunden till Herrens tempel ännu var lagd.

Å andra sidan verkar ju 2 Tessalonikerbrevet 2:3-8 antyda att det kommer finnas ett Tempel där vanhelgandet kommer ske:

3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under

I stycket ovan kan vi förstå att vanhelgandet kommer ske av en människa, där står det tydligt om ”han” eller ”honom”.

Det flesta är överrens om att denna person är Antikrist. Personligen tror jag att det är en väloljad världsledare utan ”verklig” respekt för Gud som för en tid får makt att förleda mänskligheten  med hjälp av en falsk profet som får de flesta att tro att han är Messias. Enbart de som håller sig nära Jesus kommer förstå detta. Många ”Kristna” kommer förledas och dela judarnas tro om Messias som en världsledare, inte som Gud själv, Emmanuel. Uppenbarelseboken 13:5-10:

5 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. 6 Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. 7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. 8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 9 Den som har öron må höra. 10 Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.

Även om förföljelse av Kristna sker dagligen kommer startskottet för den Stora förföljelsen(Vedermödan) när Antikrist avskaffar det dagliga offret. Håll dig vaken, bli inte lurad! Det här är allvar. Messias har redan kommit. Han är Jesus, han kommer igen, precis så som han sagt, men inte innan den Stora förföljelsen som många lurats till att tro. Läs Jesus egna ord om detta i Matteus 24. Jag stryker under några viktiga partier som man bör tänka på lite extra när det gäller tidpunkten för uppryckandet.

21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. 22 Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

23 Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. 28 Där den döda kroppen är samlas gamarna.

Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Läs hela Matteus 24 för att få en bättre bild av hela förloppet. Blanda inte ihop Vedermödan med Guds vredesdom som kommer efter uppryckandet. Vedermödan är den tid då Satan får makt att förfölja de utvalda. Guds vredesdom sker över Världen efter uppryckandet.

Nedan kan du se en bra video från ceremonin i Jerusalem:

Har du extra mat i ditt skafferi?

Den svenska krishanteringsmyndigheten MSB går nu ut med en stark rekommendation på sin blogg. Där kan man läsa att alla svenskar bör ha ett extra förråd av mat hemma. Man bör även tänka över hur man kan få tag på vatten om kranen hemma helt plötsligt blir avstängd eller slutar fungera.

Kris Matförråd

MSB påminner även om att tänka längre än till sina egna behov och se till att man har mat och vatten för fler. Ett gott initiativ tycker jag.

Rekommendationen är ytterligare en signal om att vi går mot en period med mer spänning i världen. Ryssland agerar desperat med stora truppförlyttningar och beredskapsövningar. Det finns inga tecken på att det skall lugna sig inom den närmaste tiden, snarare tvärtom. Putin har under lång tid uttryckt sin irritation över de baser som byggs runt Rysslands gräns, senast i juni:

Lägg extra märke till följande formulering från Putin:

How can you not understand that the world is being pulled in an irreversible direction?

Jag har tidigare skrivit om det stora krig som det står i Bibeln om. Mycket talar för att det kommer användas kärnvapen eller andra vapen med samma förödande kraft. Just nu pågår ett krig runt Eufrat som inte tycks ge sig. Det kan vara läge att påminna sig om Bibelordet i Uppenbarelseboken 9:13-15:

Och den sjätte ängeln stötte i sin basun. Då hörde jag en röst från de fyra hornen på det gyllene altare, som stod inför Guds ansikte, säga till den sjätte ängeln, den som hade basunen: Lös de fyra änglar, som hållas bundna invid den stora floden Eufrat. Och de fyra änglarna löstes, de som just för den timmen, på den dagen, i den månaden, under det året hade hållits redo att dräpa tredjedelen av människorna.

Flera andra europeiska myndigheter har nyligen gått ut med liknande varningar eller rekommendationer om att tänka över sin krisberedskap hemma. Bland annat Tyskland, Tjeckien och Finland. Om detta beror på specifika hot vet vi inte men att något anmärkningsvärt är på gång kan vi förstå.

Ryssland varnar för Världskrig

Matt 24:6: ”Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.

Även om det inte med säkerhet går att säga att kriget som nu pågår runt Eufrat är början på det fruktansvärda världskrig som är profeterat i Bibeln så finns det oroväckande mycket som nu talar för det. Se karta från Institute for the Study of War.

Eufrat går som en blå tråd genom hela krigsområdet:

eufrat-karta-2

Följande är saxat från SVT-Text:

Ryssland varnar för världskrig

Tonen hårdnade när utrikesministrarna
från de 17 länderna från den så kalla-
de stödgruppen för Syrien samlades i
München i Tyskland i dag för att blåsa
liv i fredssamtalen.

Om Saudiarabien sänder marktrupper
till Syrien kan ett nytt världskrig
utlösas, sade Rysslands premiärminis-
ter Dimitrij Medvedev. Saudiarabien
meddelade innan att beslutet att sända
trupp mot IS till Syrien står fast.

Frankrikes president Francois Hollande
uppmanade i ett tv-sänt tal före mötet
Ryssland att avbryta militärinsatsen
i Syrien.

Det är inte vem som helst i Ryssland som säger detta utan Dmitry Medvedev, Rysslands premiärminister. Kriget runt Eufrat tycks just nu bara eskalera och har dragit in samtliga av världens supermakter, förutom Kina. Huruvida Kina kommer bli indraget på något sätt återstår att se. Om vi läser i Matteus 24 kan vi se vad vi kan förvänta oss framöver:

Matt 24:7-14:

Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på ‘födslovåndorna’.

Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Vi som tror på Jesus, bekänner och följer Honom kommer alltså bli hatade och förföljda för det. Även om det till viss del redan är så idag kan vi förvänta oss att det hatet växer till. Många Kristna kommer komma på fall när deras tro prövas på riktigt, de som faller kommer förråda och hata andra Kristna för att på något förvridet sätt rättfärdiga sitt eget val. Falska profeter finns det redan gott om men även de tycks bli fler i slutskedet.

MEN, DET VIKTIGASTE ÄR ATT DEN SOM HÅLLER UT INTILL SLUTET SKALL BLI FRÄLST! Glöm inte det när allt sliter i dig för att få dig ur balans och välja fel väg. Det kommer råda en enorm förvirring, olika teologier, tolkningar mm. Det vi har att hålla fast i är Guds Ord, rakt upp och ner, precis så som det står. Gud är god och rättvis. Han skriver vad han menar och vi behöver inte krångla till det. Först när vi inser det faller allt på plats och vi behöver inte bekänna oss till mer eller mindre avancerade teologier av andra eller oss själva.

Låt oss fortsätta i Matteus 24 och se vad som händer när allt detta fullbordas:

När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det – då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

Bibeln lär att Antikrists ande redan finns i världen. Det verkar dock som Antikrist även kommer visa sig som en person i slutet av vår tidsålder. I texten ovan tycks det som Antikrist(en politisk ledare besatt och direkt styrd av satan?) kommer visa sig i Jerusalem, kanske i ett nybyggt tempel? Han kommer troligen att där göra anspråk på att vara den frälsare som man inom olika religioner väntar på. En och samma för alla. Det är lögn och hans välde kommer bli att hemskt kontrollsamhälle där vi som vägrar dyrka/följa honom och hans ideér(såsom märket) kommer bli förföljda. Gud kommer dock förkorta vedermödan för att vi som fortsätter följa Jesus inte skall gå under.

Du kan också vara övertygad om att Guds äkta församlingen kommer växa till under denna tid. Det kommer vara en församling av människor som styrs av Guds Ande. En församling utanför alla mänskliga organisationer, utanför världen men i världen. Mänskliga religiösa organisationer såsom Katolska kyrkan(skökan) och andra stora samfund(skökans döttrar) kommer närma sig varandra, bli mer politiska och med största sannolikhet bekänna sig till Antikrist som den sanna Messias. Det här är rakt emot Bibelns budskap. Därför har vi som Kristna en varning i Uppenbarelseboken 18:4:

Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ?Mitt folk, gå ut från henne, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.”

Lägg märke till ”Mitt folk” i texten ovan. Det betyder att det finns många äkta Kristna som nu tillhör skökan. De bör komma ut ur henne. I texten nedan står det beskrivet hur vi skall känna igen skökan:

Upp 17:4-6: ”Kvinnan var klädd i purpur och scharlakansrött och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. I handen höll hon en guldbägare full med vidrigheter och orenheter från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett hemligt namn: ?Det väldiga Babylon, moder till alla horor och vidrigheter på jorden.? Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av blodet från Jesu vittnen. Jag såg på henne med stor förundran.

Läs bibeltexten ovan och se på bilden nedan:

skokan-katolska-kyrkan

Video på ett ekumeniskt möte med skökan och hennes döttrar

Inkvisitionen är ett exempel på den Katolska kyrkans förföljelse av Kristna som inte anpassat sig till kyrkans lära. Läs mer om det här.

Man kan ju naturligtvis välja att blunda för vad man ser ovan. Man kan också blunda för Katolska kyrkans historia och alla andra tydliga ledtrådar i Bibeln. Jag har själv gjort så under en lång tid av mitt liv. Det är tunga saker och inte helt lätt att ta till sig. Men ”It’s a truth hidden in plain sight” oavsett vad vi själva känner eller tänker. Det är troligen ingen slump att det här blir så tydligt för många just nu. Gud har öppnat våra ögon för att det nu är dags att se detta faktum.

Du som anser dig vara Kristen, kom ut ur skökan och bekänn dig enbart till Jesus, följ Honom så slipper du ta del av de plågor som kommer över de som tillhör skökan. Tillhör du en dotter till skökan? Kom ut från henne också, där är knappast var du vill befinna dig när tiden på Jorden närmar sig sitt slut.

Kommentera gärna med dina tankar kring det här!

Rysk kärnvapenövning mot Sverige

Tyvärr har vi återigen hamnat i en mörkare tid av valutakrig, pengatryckande och nu också mer vapenskrammel. Denna gång är inte Sverige utanför. Vi deltar aktivt med militär i diverse konflikter i världen och vi har valt sida i Ukrainakonflikten. Nyligen framkom också att ryssarna föga förvånande genomfört en kärnvapenövning mot Sverige. Nedan inklippt från SVT-Text:

Kärnvapenfall övades mot Sverige

Ryssland övade på kärnvapenanfall vid
den sk Ryska påsken när ryska plan
simulerade anfall mot Sverige nära
Gotska Sandön i april 2013. Det
skriver Natos generalsekreterare Jens
Stoltenberg i sin årsrapport.

Att övningen var en simulering av en
kärnvapenattack har tidigare rapporte-
rats av Expressen. Men detta är den
första gången uppgifterna rapporteras
officiellt, skriver Dagens Nyheter.

Uppgifter som tidigare kommit fram är
att de troliga målen var FRA:s anlägg-
ning på Lovön utanför Stockholm och
flygbasen Hagshult i Småland.

För bara någon vecka sedan gick en svensk general ut med att Sverige kan vara i krig inom några år och i Ryssland pratar man nu om ”kärnvapenskalpellen” vilket i korthet betyder att man tror att man kan slå till med kärnvapen mot Väst utan att Väst i sin tur vedergäller med kärnvapen. Tyvärr är det här nog bara början på en ond spiral som så småningom mycket väl kan sluta med det i Uppenbarelseboken profeterade världskriget eller Sjätte Basunens krig där 1/3 av världens befolkning dör:

Upp 9:13-15: ”Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: ”Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.” Då släpptes de fyra änglarna lösa, de som för den timmen, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av människorna.

Lägg märke till att floden Eufrat nämns. Det är just runt Eufrat som en stor del av kriget i Mellanöstern just nu pågår.

Karta över Eufrat där bland annat ISIS härjar:
eufrat-karta

Nu spekulerar jag men kanske kommer Antikrist ge sig till känna som lite av en karismatisk Messiasfigur som frälser världen från krig, terror, brottslighet mm. Det vore inte första gången som satan ger sig till känna som ljusets ängel och bedrar många. De flesta kommer gladeligen följa honom och endast ett fåtal står emot lögnen. Äkta Kristna kommer förföljas för att de inte anpassar sig till systemet utan endast vill behaga Gud, vilket bland annat betyder att inte ta märket och dyrka vilddjuret.

Upp 14:8-12 ”Ännu en annan ängel följde efter, och han sade: ‘Fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin.’ En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: ‘Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.

I stycket ovan blir vi som Kristna skarpt varnade för att ta märket och dyrka vilddjuret. Värt att notera är också att den varningen inte hade behövts om vi skulle ryckas upp innan vedermödan. Även i stycket nedan blir det mycket tydligt att vi inte slipper undan den stora vedermödan:

Upp 13:9-12 ”Sedan följde en tredje ängel som ropade med hög röst: Alla som tillber vilddjuret och dess avbild, och bär hans märke på pannan eller på handen, måste dricka Guds vredes vin. Detta vin har hällts upp i Guds vredes bägare utan att spädas ut. Och de ska plågas med eld och svavel i de heliga änglarnas och Lammets närvaro. Röken från deras plågor ska stiga upp i evigheternas evigheter, och de kommer inte att få någon lindring vare sig dag eller natt, för de har tillbett vilddjuret och dess avbild och har blivit märkta med hans namns tal. Här behövs uthållighet hos Guds folk, som håller ut till slutet, i lydnad för Guds befallningar, och i förtröstan på Jesus.

Att inte ge upp och fortsätta kampen även om det så innebär att sätta livet till kommer belönas med en plats i Tusenårsriket. Med andra ord är det väl värt kampen! Även Bibelordet som talar om denna belöning bekräftar att vi som Kristna kommer få vara med om den stora vedermödan:

Upp 20:4: ”
Och jag såg tro­ner, och de som sat­te sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg själar­na av dem som hals­hug­gits för Je­su vitt­nesbörd och Guds ord, dem som in­te till­bett odju­ret och dess bild och in­te ta­git emot märket på sin pan­na el­ler sin hand. De fick liv igen och var kung­ar med Kristus i tu­sen år.

Kommentera gärna med dina tankar och funderingar!

Kriget mot kontanter tilltar

Kanske är det självklart för dig vart vi är på väg men jag måste gång på gång nypa mig, skaka på huvudet och läsa om vad som pågår för att inte tro att jag drömmer. Vad som bara för något årtionden ansågs som konspirationer från galna Bibeltrogna är nu något som snabbt växer fram för den som inte väljer att blunda.

I Sverige har kampanjen för ett kontantfritt land pågått under ganska många år. Många tror bara att det här är en ”naturlig utveckling” men så är det egentligen inte. Det är en medveten kampanj från polis, banker och handeln som tillsammans jobbar för att fasa ut kontanterna. Kampanjen börjar nu ha effekt på människors attityd mot de som använder kontanter. Ganska ofta får man en ogillande min när man drar upp lite slantar eller en sedelbunt istället för sitt vackra glänsande kort. Man blir sedd som en brottsling, skattesmitare eller i bästa fall bara smutsig. Ibland går det inte ens att använda kontanter längre.

Kort är Kung, eller?

kort-kung

Efter att man lyckats så bra i Sverige och många andra länder tilltar nu kampanjen globalt. Ett av många tecken på det är ledarartikeln ”Bring on the Cashless Future” i Bloomberg igår. Man anser där att det är dags att lämna kontanter som något förlegat, farligt, äckligt, osmidigt, och dyrt.

Kontanter är ju äckliga, farliga, osmidiga och även dyra att hantera, eller?

Om vi skulle ta och bemöta kritiken mot kontanter lite grann samt gå in på vart den här utvecklingen leder ur ett Biblisk perspektiv.

”Kontanter är äckliga” – Visst ligger det något i att det samlas bakterier på kontanter men frågan är om alternativet är bättre? Terminalen där du matar in din pinkod i butiken lär ju inte vara fräschare. Konstant varm och andra människor berör den direkt med sina fingrar. Att enbart kontanter skulle vara äckliga lär knappast var ett giltigt argument i det här läget. Däremot är det och kommer vara ett utmärkt argument för fler kontaktlösa betalningar såsom Swish. Precis som alla andra elektroniska betalsystem kommer det visa sig att Swish mfl. går att hacka. Vi kommer nå en punkt då dessa kontaktlösa betalningar måste kopplas till dig som person, exempelvis genom ett implantat eller tatuering som har förmåga att läsa ditt DNA och kanske även hjärtrytm för att säkerställa att du är du och att du är vid liv. När vi når dit kommer människor nästan ha glömt av kontanter som ett alternativ och man kommer känna sig tvingad eller kanske lättad av att en ny säker lösning finns.

”Kontanter är farliga” – Visst har antalet grova rån gått ner och det ligger kanske något uns av sanning i det här påståendet. Däremot har ju inte antalet stölder minskat utan snarare ökat då antalet bedrägarier med kort och bankid ökar lavinartat. Även det här kommer leda till en ökad press på att skapa säkrare elektroniska betalningar som är knutna till din kropp. Hur osäkert samhället blir vid naturkatastrofer och vilka följder det får när det inte går att handla med kontanter är en annan fråga men det är uppenbart att det kommer leda till upplopp och brottslighet. Dessutom är ju aldrig kontanter eller värdesaker orsaken till brottslighet, det är ju det moraliska förfallet och frånvaron av Guds Ord i våra hem och vårt samhälle.

Jämförelse av totala antalet rån samt kort- och Internetbedrägerier
ran-bedrageriKälla: Brå

”Kontanter är osmidiga” – Nja, när man står på McDonalds drive-in och ser hur kortterminalen kastas ut och inte så sällan strular samt vilken tid det hela tar så inser man att kontanter faktiskt är riktigt smidiga i förhållande till det. Detsamma gäller för Swishbetalningar. Varför skulle det vara enklare att plocka upp mobilen och börja pilla med den än att bara räcka över de pengar men vill ge till mottagaren? Men, återigen, båda dessa fenomen kommer leda till en längtan till att betalningarna skall bli enklare att hantera…och då kontanter inte är ett alternativ längre måste enkelheten säkras upp med något som känner av att det är du som person som gör betalningen samt att den kan ske kontaktfritt. Börjar du se vart det hela leder?

”Kontanter är dyra” – För vem? Som företagare får man oftast betala runt 3 kr per kortbetalning. Det är en saftig slant och lär lätt täcka slitage och hanteringen av kontanter. För de flesta är denna slant osynlig men den klirrar skönt i kassakistan hos banken, som för övrigt ekar ganska tom numera. Fler elektroniska betalningar betyder mer pengar till banken men inte lägre priser och det är nästan alltid kunden som i slutändan får betala för det. De flesta företagare har inga skattkistor där pengar växer utan överför kostnaderna till priset för varan eller tjänsten, dvs. kunden.

Man kan nog sammanfatta det hela med att elektroniska betalningar för de flesta är dyrare än kontanter, lika smutsiga, leder till fler bedrägerier, kan leda till upplopp samt att de i dagsläget många gånger är osmidiga. Mycket av det här kommer lösas med kontaktlösa betalningar samt att knyta betalningen mer till person. Det är bland annat därför vi ser en sådan utveckling idag. Kontaktlösa betalningar ökar snabbt och det pågår experiment med betalningar som är mer säkra. Just nu används mobilen men även den kommer visa sig ha sina begränsningar och det är bara en tidsfråga innan man kommer gå över mer på implantat, tatueringar eller andra sätt där man kan verifiera DNA, ansikte, fingeravtryck eller andra kroppsunika funktioner såsom hjärtrytm mm.

Det finns mycket annat intressant i gårdagens artikel i Bloomberg men just nu finns inte tid att gå in på det. Det finns dock anledning att redan nu fundera på hur man kan bli mindre beroende av pengar, i synnerhet elektroniska pengar. Om du upplever det som svårt nu så tänk på att det inte kommer bli lättare när det inte längre finns något alternativ. Även om allt det här inte verkar så allvarligt just nu så kan du vara övertygad om att det blir det. Det är dock värt kampen:

Upp 20:4: ”Och jag såg tro­ner, och de som sat­te sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg själar­na av dem som hals­hug­gits för Je­su vitt­nesbörd och Guds ord, dem som in­te till­bett odju­ret och dess bild och in­te ta­git emot märket på sin pan­na el­ler sin hand. De fick liv igen och var kung­ar med Kristus i tu­sen år.”

Som Kristna kommer vi få se direkta ingripande från Gud när vi inte längre kan delta i det ekonomiska systemet. Då är det dags att resa på sig och se hur Guds äkta församling växer till.

Kommentera gärna med dina tankar och funderingar!

Svensk man bordar flygplan med chipimplantat i handen

Sverige ligger ofta i framkant med tekniska innovationer. Det gäller inte minst datortekniska prylar. Just nu finns en starkt växande trend av biohacking, dvs. man hackar sin egen kropp med diverse tekniska prylar såsom mikrochip för att låsa upp dörrar, genomföra betalningar eller som här, komma igenom säkerhetskontrollen på en flygplats.

Se videon med Andreas Sjöström nedan:

Under förra året genomförde ett svenskt kontor ett försök med mikrochipimplantat. Där kunde de som injecerade ett mikrochip i sin hand låsa upp dörrar, använda skrivaren mm. Bekvämt kan tyckas. Planen är att samtliga som jobbar på kontoret skall få ta del av ”erbjudandet”.

När man läser hur de som genomgått försöken kände sig så låter det nästan som om de varit med om en andlig upplevelse. De är förvånade över den härliga känsla som infann sig över att de kunde göra sådant ”med sin egen kropp”. De flesta av de som en gång injecerat ett chip vill inte ta ut det igen. Det är ganska talande i sig. Det blir som en del av kroppen och ger andliga kickar när man använder det. Den Jag-centrerade människan växer till och vi tar ett steg närmare mot de gudar vi önskar bli. Tyvärr är det bara en illusion och ännu ett bedrägeri från satan som vill få oss så oberoende av Gud som möjligt.

Huruvida injecerade mikrochip, elektroniska tatueringar eller något annat blir det slutliga märket som är omtalat i Bibeln, det får framtiden utvisa. I kommentarsfältet på Youtube försvarar sig Andreas med att detta RFID-Implantat inte är vilddjurets märke. Naturligtvis har han helt rätt men frågan är varför man skulle vilja leda utvecklingen på detta plan? Varför tillvänja oss vid teknik som i förlängningen kommer innebära total kontroll över oss människor?

Borde vi inte snarare gå åt andra hållet när vi ser vad som händer? Göra oss av med mobilen, använda kontanter och tro på varandra istället för att tro på kontroll som den slutliga lösningen på våra problem?

Avslutar med Filipperbrevet 3:18-19

”Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska.”

Kommentera gärna med dina tankar kring det här!